#Знаете ли, че ?

Точно както имаме уникални отпечатъци на пръстите, така имаме и уникален отпечатък на езика.