сряда, 31 октомври 2018 г.

Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица

Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Оловен печат, какъвто досега не е откриван в България, откриха археолози по време на разкопките на средновековната крепост Лютица, край Ивайловград.

През 2018 г. на крепостта Лютица работят две експедиции - на Националния исторически музей (НИМ) и на Националния Археологически институт с музей при БАН, която се финансира от Министерството на културата, съобщиха от историческия музей.

Първите проучвания, които се ръководят от Филип Петрунов (археолог в средновековна секция на НАИМ-БАН) и Виолина Кирякова (уредник в отдел „Археология“ на НИМ), започнаха през юли. Именно археологът В. Кирякова попада на ценния печат. Той е с изображение на императрицата Ирина (Йоланда) Монфератска Комнина Дукина Палеологина, втората съпруга на Андроник II Палеолог. От едната страна е изобразена Ирина, а от двете й страни са изписани имената ѝ. От другата страна има изображение на Богородица с младенеца.Според проф. Константин Дочев (ръководител на търновския филиал на средновековна секция на НАИМ-БАН и нумизмат), това е първия такъв печат открит в България, а другите известни, към момента са два и се съхраняват в Британския национален музей.

Находката е изключително ценна и показва, че Лютица е важен български град, с управителите на който са водели кореспонденция владетелите на най- големите средновековни държави.

Според доц. Владимир Пенчев (нумизмат на НИМ), императрицата е управлявала в периода 1284 – 1317 г. Ирина е родена с името Йоланда през 1274 г. в княжество Монферат, днешна Италия. Тя е дъщеря на Вилхелм VII (1240–1292), маркиз дьо Монферат, и на втората му съпруга Беатрис Кастилска (1254-1286). Ирина e внучка по майчина линия на Виоланта Арагонска и крал Алфонсо X от Кастилия. През 1284 г. Йоланда е омъжена за овдовелия византийски император Андроник II и приема православното име Ирина, значещо мир. /БГНЕС

via Blogger https://ift.tt/2A0pjve
October 09, 2018 at 05:37PM
via Blogger https://ift.tt/2Oh2sE8
October 09, 2018 at 05:37PM
via Blogger https://ift.tt/2E9Bwl7
October 09, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2QGCPcZ
October 09, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2QFRzbJ
October 10, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2ILrJk7
October 10, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2Ny8gnO
October 10, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2NwnXMh
October 10, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2RF7CIf
October 10, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2Prkxw0
October 10, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2NyWMjN
October 10, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2CAKCpC
October 10, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2PsQaFi
October 11, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2QGO70E
October 11, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2QGv6ve
October 11, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2EfOoqd
October 11, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2pPjpqG
October 11, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2ytJ8ZO
October 11, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2A59Vh4
October 11, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2yfnd9f
October 11, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2OkDC6w
October 12, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2OULLy3
October 12, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2Pw41ei
October 12, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2A6cAao
October 12, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2QO1hco
October 12, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2NEPPO3
October 12, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2pQ0trS
October 12, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2ygX2yZ
October 12, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2IRcKF6
October 13, 2018 at 02:12AM
via Blogger https://ift.tt/2yenZne
October 13, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2OqRZGn
October 13, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2EkDkrT
October 13, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2Cfrgpb
October 13, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2A7RJTS
October 13, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2QODfOl
October 13, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2QR3bZP
October 13, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2QNhDBW
October 14, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2QJmfJa
October 14, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2PzbPfk
October 14, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2ElboEd
October 14, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2CIhMUk
October 14, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2OWy5m9
October 14, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2AbiYgq
October 14, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2PyhjXv
October 14, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2AaymJX
October 15, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2AaesyO
October 15, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2NHkFWo
October 15, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2AaxWmN
October 15, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2P1Zymr
October 15, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2AcZ4BI
October 15, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2PB52Sg
October 15, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2pW5Dmo
October 15, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2Cj2wMz
October 16, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2NHCiWb
October 16, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2NJW03z
October 16, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2OpLDap
October 16, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2RTLMB0
October 16, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2ygXr4A
October 16, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2AedX6N
October 16, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2pWrBWp
October 16, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2Ae2TXf
October 17, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2PyrpYq
October 17, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2yopWxe
October 17, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2yIr5z6
October 17, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2OvBGby
October 17, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2J5va52
October 17, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2NJAkEB
October 17, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2Evt5Rr
October 17, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2CReFtq
October 18, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2P2W1V7
October 18, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2pYyMgA
October 18, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2ylKkzi
October 18, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2NL1Y45
October 18, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2PI1VrQ
October 18, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2AheAMR
October 18, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2PdmFe4
October 18, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2AjcCM7
October 19, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2pXI6Bg
October 19, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2q2EZYN
October 19, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2P7EZ87
October 19, 2018 at 10:00AM
via Blogger https://ift.tt/2q3epyJ
October 19, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2R1ucJV
October 19, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2q993SZ
October 19, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2q14Sbz
October 19, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2ySI5D4
October 20, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2CWfgKl
October 20, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2yRVn2i
October 20, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2yRcx07
October 20, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2CSKTVb
October 20, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2yZBBlV
October 20, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2OzCGeO
October 20, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2qaKnJP
October 20, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2OBPP76
October 21, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2CVBHze
October 21, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2yn1Xyw
October 21, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2yRoxyB
October 21, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2J8Bj0C
October 21, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2NT5HN5
October 21, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2S50LrI
October 21, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2yrHWGW
October 21, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2q3GCpa
October 22, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2q0i7JI
October 22, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2q3XkVx
October 22, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2yrry9p
October 22, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2yRutI4
October 22, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2CxW2JQ
October 22, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2CwpVKE
October 22, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2ED3g1P
October 22, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2SdDrsb
October 23, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2yTY57N
October 23, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2O0SOAV
October 23, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2NZUASL
October 23, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2PQJwZN
October 23, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2PkJ3ly
October 23, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2JbHEIs
October 23, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2O1tzyd
October 23, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2D1W268
October 24, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2OL0UCU
October 24, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2Jcz9go
October 24, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2POFgKs
October 24, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2z0ERgM
October 24, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2Jf9x2n
October 24, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2PRroPp
October 24, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2q5Uq2G
October 24, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2Jgb7RJ
October 25, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2O4vEt3
October 25, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2q7SGWB
October 25, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2AsKXIR
October 25, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2Sgs2aN
October 25, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2ArSibv
October 25, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2Asuqo5
October 25, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2SjNonW
October 25, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2PleY5r
October 26, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2JhSJaV
October 26, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2qdoaun
October 26, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2EGuzbA
October 26, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2JiUPHN
October 26, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2PSPkSy
October 26, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2AubV2p
October 26, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2Spo1RJ
October 26, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2Pnknce
October 27, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2RcVI7i
October 27, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2CI5iex
October 27, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2Q3o1oV
October 27, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2qffBzd
October 27, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2qfrftV
October 27, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2OXn9p5
October 27, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2Rfqgp4
October 27, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2EPBcs8
October 28, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2RiVMlY
October 28, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2OT8tHz
October 28, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2zaDKv7
October 28, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2CMIzhC
October 28, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2PtEiGr
October 28, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2OZwiOc
October 28, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2Q2Sm71
October 28, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2RlCfBr
October 29, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2DdDW0W
October 29, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2zc8L1L
October 29, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2Ssvgbl
October 29, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2Pw2UOM
October 29, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2EQHJTy
October 29, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2EYXbx8
October 29, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2Ssi8mA
October 29, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2CPAf0n
October 30, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2PtRTNY
October 30, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2Pt4JvL
October 30, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2COL6b4
October 30, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2DbIEfA
October 30, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2SwlHrZ
October 30, 2018 at 05:12PM
via Blogger https://ift.tt/2CQkxCd
October 30, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2CUkTYL
October 30, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2EVVPTB
October 31, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2F2qqPg
October 31, 2018 at 05:11AM
Share:

0 коментара:

Публикуване на коментар

Формуляр за връзка

Име

Имейл *

Съобщение *

Търсене в този блог