неделя, 11 ноември 2018 г.

Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват

Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Въпреки рисковете и противоречията свързани с този градски приключенски спорт той продължава да се развива.

В началото на 1900-те ентусиазиран френски военноморски лейтенант създал план за физически тренировки, съсредоточен върху безпроблемното придвижване през заобикалящата ни среда. „Природният метод“, както го нарекъл, станал основа на обучението за преминаване на препятствия използван от френските специални сили през 1950-те - parcours du combatant.

През 1980-те френският тийнейджър Давид Бел усвоил дисциплината от своя баща и в края на 1990-те заедно с малка група приятели развил спорта, сега известен като паркур.


С годините паркурът и фрийрънингът (вариация на спорта) претърпели развитие. Някои от трасьорите (както се наричат спортистите, практикуващи спорта) са традиционалисти и смятат, че корените на паркура са в безпроблемното преминаване от едно място на друго. Други предпочитат да добавят към движенията различни завъртания и превръщат паркур във вид артистична изява. Някои групи организират състезания, а според други това противоречи на основните цели на дисциплината. Почти всички спортисти приемат мантрата за себеусъвършенстване и овладяване на силата на собственото  тяло и ум.

Критиците смятат, че спортът е опасен и насърчава незаконното преминаване през имоти. Мнозина практикуващи паркур са загинали в опит да направят опасни каскади. Въпреки противоречията и рисковете Великобритания официално е признала спорта, който, подкрепен от социалните мрежи, се радва на все по-голяма популярност.via Blogger https://ift.tt/2NODKpG
October 19, 2018 at 10:00AM
via Blogger https://ift.tt/2PM8kCp
October 19, 2018 at 10:00AM
via Blogger https://ift.tt/2NMSIMR
October 19, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2AizSKd
October 19, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2NQsER1
October 19, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2R7UcUj
October 19, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2S0VlOt
October 20, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2PKVDaD
October 20, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2S3BPAT
October 20, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2S23Mci
October 20, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2PPIgq0
October 20, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2S1pj50
October 20, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2NSiLm6
October 20, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2QYotEE
October 20, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2NUMcnk
October 21, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2PLOw1Z
October 21, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2JeI2pX
October 21, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2S7vHYG
October 21, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2yqKgOL
October 21, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2OAQ3LM
October 21, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2PLuAMF
October 21, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2J9YOGr
October 21, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2R8gGo9
October 22, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2R0qiAY
October 22, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2R4H1mG
October 22, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2Jcd8OL
October 22, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2S7xGMo
October 22, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2AmGWW2
October 22, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2AnpBMI
October 22, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2PehwSL
October 22, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2yR5hBi
October 23, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2S8xA7b
October 23, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2OJsujC
October 23, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2OJJfLy
October 23, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2CZOOiR
October 23, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2EOHUyS
October 23, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2yvwUkd
October 23, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2q7fwNW
October 23, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2PRXsmj
October 24, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2O2nBgx
October 24, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2ywhnRb
October 24, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2D4gFyD
October 24, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2ShEzL0
October 24, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2Po0RMA
October 24, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2AqJjXZ
October 24, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2CBctVI
October 24, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2PsbRc9
October 25, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2q7Bxwd
October 25, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2CFvl6f
October 25, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2PWneWr
October 25, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2z1TS1W
October 25, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2PUGPqh
October 25, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2PXlUTw
October 25, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2z3yKIq
October 25, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2JhNqbB
October 26, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2Pm7b7f
October 26, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2CEjNjA
October 26, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2D8YJm8
October 26, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2PjEmIX
October 26, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2AtlXAW
October 26, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2PXkMz3
October 26, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2z5LHRX
October 26, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2JhGrzD
October 27, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2OVkix5
October 27, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2qbLGbc
October 27, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2Au8pVY
October 27, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2CIw3zv
October 27, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2CK9kmH
October 27, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2RkkDG3
October 27, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2OVmHI3
October 27, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2D9htls
October 28, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2PqWVLf
October 28, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2CL8m9J
October 28, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2yCbqCa
October 28, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2OQLZXE
October 28, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2JlSZGe
October 28, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2CMbn9N
October 28, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2qc5Guq
October 28, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2PqtpoQ
October 29, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2JmE2Um
October 29, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2SssL99
October 29, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2z9g9e9
October 29, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2RhTfZo
October 29, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2AxTDxx
October 29, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2AyFfVO
October 29, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2zerE3V
October 29, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2qjnqnM
October 30, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2Rjpw2e
October 30, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2RtGCL9
October 30, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2OVzUAB
October 30, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2Juujve
October 30, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2zgDYAH
October 30, 2018 at 05:12PM
via Blogger https://ift.tt/2ql5pFo
October 30, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2qjfBOL
October 30, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2ACgDv2
October 31, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2ABsZ6G
October 31, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2qlznZO
October 31, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2RpGL1V
October 31, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2zf7BT2
October 31, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2zgMzU1
October 31, 2018 at 05:12PM
via Blogger https://ift.tt/2zh7VAF
October 31, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2Qaiw7J
October 31, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2zsycMH
November 01, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2Oi6WG0
November 01, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2PDVhWQ
November 01, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2AFOqDN
November 01, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2P4wCLe
November 01, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2QcY0Ub
November 01, 2018 at 05:12PM
via Blogger https://ift.tt/2CT0sLD
November 01, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2Ol0QV6
November 01, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2DheBDj
November 02, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2DfAGC8
November 02, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2AGxY68
November 02, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2CWFJX6
November 02, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2DjlHr2
November 02, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2Pz2PtU
November 02, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2Fc5RQT
November 02, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2SJdyAm
November 02, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2Dk19ic
November 03, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2qqkKEE
November 03, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2SHMJNh
November 03, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2OmVOaB
November 03, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2P4L06q
November 03, 2018 at 02:16PM
via Blogger https://ift.tt/2F1QdHC
November 03, 2018 at 05:13PM
via Blogger https://ift.tt/2F28414
November 03, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2PCn61t
November 03, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2Rza9mu
November 04, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2zuCjb4
November 04, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2SKoxJS
November 04, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2D0b5ME
November 04, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2RAVrLY
November 04, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2qu39vA
November 04, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2SIPH3X
November 04, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2Ql4sZk
November 04, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2Dm7zNv
November 05, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2qvckvW
November 05, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2qua3Rv
November 05, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2qBG9uZ
November 05, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2qvGf7k
November 05, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2zvJ5gJ
November 05, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2qwjiAU
November 05, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2QkG75N
November 05, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2RFKmcv
November 06, 2018 at 02:12AM
via Blogger https://ift.tt/2ztaks8
November 06, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2PKAjWe
November 06, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2ANtieW
November 06, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2QnANyv
November 06, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2SKkrlf
November 06, 2018 at 05:12PM
via Blogger https://ift.tt/2DsS728
November 06, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2RDrHxS
November 06, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2RI39E3
November 07, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2yTg8f2
November 07, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2PeZMHO
November 07, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2qyAcyU
November 07, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2F9f1NZ
November 07, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2PdNTSk
November 07, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2Qnc5hS
November 07, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2QyTpeQ
November 07, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2ASRcG4
November 08, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2PJ97XY
November 08, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2RJamUm
November 08, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2Pjk9DG
November 08, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2Dwcpry
November 08, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2qzBB8j
November 08, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2RDwzCY
November 08, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2Dy2hPc
November 08, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2DuAeQO
November 09, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2DuMaBN
November 09, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2SYmFO3
November 09, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2SYcEAn
November 09, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2Qu20j1
November 09, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2PjVu1S
November 09, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2FdEBRI
November 09, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2Dc9oMa
November 09, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2Qz7EAn
November 10, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2PSrDgy
November 10, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2AX10i3
November 10, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2z3uHgh
November 10, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2PP5BuR
November 10, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2FrTQH9
November 10, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2OEOwQ1
November 10, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2PqamvB
November 10, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2zHiIEn
November 11, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2QuoMXX
November 11, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2DxN1BW
November 11, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2QGSOI4
November 11, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2PksZkw
November 11, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2AXzAIP
November 11, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2DgoEYo
November 11, 2018 at 08:11PM
Share:

0 коментара:

Публикуване на коментар

Формуляр за връзка

Име

Имейл *

Съобщение *

Търсене в този блог