вторник, 27 ноември 2018 г.

Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват

Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Паркурът е опасен, но все повече хора го практикуват
Въпреки рисковете и противоречията свързани с този градски приключенски спорт той продължава да се развива.

В началото на 1900-те ентусиазиран френски военноморски лейтенант създал план за физически тренировки, съсредоточен върху безпроблемното придвижване през заобикалящата ни среда. „Природният метод“, както го нарекъл, станал основа на обучението за преминаване на препятствия използван от френските специални сили през 1950-те - parcours du combatant.

През 1980-те френският тийнейджър Давид Бел усвоил дисциплината от своя баща и в края на 1990-те заедно с малка група приятели развил спорта, сега известен като паркур.


С годините паркурът и фрийрънингът (вариация на спорта) претърпели развитие. Някои от трасьорите (както се наричат спортистите, практикуващи спорта) са традиционалисти и смятат, че корените на паркура са в безпроблемното преминаване от едно място на друго. Други предпочитат да добавят към движенията различни завъртания и превръщат паркур във вид артистична изява. Някои групи организират състезания, а според други това противоречи на основните цели на дисциплината. Почти всички спортисти приемат мантрата за себеусъвършенстване и овладяване на силата на собственото  тяло и ум.

Критиците смятат, че спортът е опасен и насърчава незаконното преминаване през имоти. Мнозина практикуващи паркур са загинали в опит да направят опасни каскади. Въпреки противоречията и рисковете Великобритания официално е признала спорта, който, подкрепен от социалните мрежи, се радва на все по-голяма популярност.via Blogger https://ift.tt/2NODKpG
October 19, 2018 at 10:00AM
via Blogger https://ift.tt/2PM8kCp
October 19, 2018 at 10:00AM
via Blogger https://ift.tt/2NMSIMR
October 19, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2AizSKd
October 19, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2NQsER1
October 19, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2R7UcUj
October 19, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2S0VlOt
October 20, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2PKVDaD
October 20, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2S3BPAT
October 20, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2S23Mci
October 20, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2PPIgq0
October 20, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2S1pj50
October 20, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2NSiLm6
October 20, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2QYotEE
October 20, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2NUMcnk
October 21, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2PLOw1Z
October 21, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2JeI2pX
October 21, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2S7vHYG
October 21, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2yqKgOL
October 21, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2OAQ3LM
October 21, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2PLuAMF
October 21, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2J9YOGr
October 21, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2R8gGo9
October 22, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2R0qiAY
October 22, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2R4H1mG
October 22, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2Jcd8OL
October 22, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2S7xGMo
October 22, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2AmGWW2
October 22, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2AnpBMI
October 22, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2PehwSL
October 22, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2yR5hBi
October 23, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2S8xA7b
October 23, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2OJsujC
October 23, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2OJJfLy
October 23, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2CZOOiR
October 23, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2EOHUyS
October 23, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2yvwUkd
October 23, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2q7fwNW
October 23, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2PRXsmj
October 24, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2O2nBgx
October 24, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2ywhnRb
October 24, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2D4gFyD
October 24, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2ShEzL0
October 24, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2Po0RMA
October 24, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2AqJjXZ
October 24, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2CBctVI
October 24, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2PsbRc9
October 25, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2q7Bxwd
October 25, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2CFvl6f
October 25, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2PWneWr
October 25, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2z1TS1W
October 25, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2PUGPqh
October 25, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2PXlUTw
October 25, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2z3yKIq
October 25, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2JhNqbB
October 26, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2Pm7b7f
October 26, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2CEjNjA
October 26, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2D8YJm8
October 26, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2PjEmIX
October 26, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2AtlXAW
October 26, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2PXkMz3
October 26, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2z5LHRX
October 26, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2JhGrzD
October 27, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2OVkix5
October 27, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2qbLGbc
October 27, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2Au8pVY
October 27, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2CIw3zv
October 27, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2CK9kmH
October 27, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2RkkDG3
October 27, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2OVmHI3
October 27, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2D9htls
October 28, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2PqWVLf
October 28, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2CL8m9J
October 28, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2yCbqCa
October 28, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2OQLZXE
October 28, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2JlSZGe
October 28, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2CMbn9N
October 28, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2qc5Guq
October 28, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2PqtpoQ
October 29, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2JmE2Um
October 29, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2SssL99
October 29, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2z9g9e9
October 29, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2RhTfZo
October 29, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2AxTDxx
October 29, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2AyFfVO
October 29, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2zerE3V
October 29, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2qjnqnM
October 30, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2Rjpw2e
October 30, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2RtGCL9
October 30, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2OVzUAB
October 30, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2Juujve
October 30, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2zgDYAH
October 30, 2018 at 05:12PM
via Blogger https://ift.tt/2ql5pFo
October 30, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2qjfBOL
October 30, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2ACgDv2
October 31, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2ABsZ6G
October 31, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2qlznZO
October 31, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2RpGL1V
October 31, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2zf7BT2
October 31, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2zgMzU1
October 31, 2018 at 05:12PM
via Blogger https://ift.tt/2zh7VAF
October 31, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2Qaiw7J
October 31, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2zsycMH
November 01, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2Oi6WG0
November 01, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2PDVhWQ
November 01, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2AFOqDN
November 01, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2P4wCLe
November 01, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2QcY0Ub
November 01, 2018 at 05:12PM
via Blogger https://ift.tt/2CT0sLD
November 01, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2Ol0QV6
November 01, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2DheBDj
November 02, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2DfAGC8
November 02, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2AGxY68
November 02, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2CWFJX6
November 02, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2DjlHr2
November 02, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2Pz2PtU
November 02, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2Fc5RQT
November 02, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2SJdyAm
November 02, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2Dk19ic
November 03, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2qqkKEE
November 03, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2SHMJNh
November 03, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2OmVOaB
November 03, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2P4L06q
November 03, 2018 at 02:16PM
via Blogger https://ift.tt/2F1QdHC
November 03, 2018 at 05:13PM
via Blogger https://ift.tt/2F28414
November 03, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2PCn61t
November 03, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2Rza9mu
November 04, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2zuCjb4
November 04, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2SKoxJS
November 04, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2D0b5ME
November 04, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2RAVrLY
November 04, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2qu39vA
November 04, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2SIPH3X
November 04, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2Ql4sZk
November 04, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2Dm7zNv
November 05, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2qvckvW
November 05, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2qua3Rv
November 05, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2qBG9uZ
November 05, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2qvGf7k
November 05, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2zvJ5gJ
November 05, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2qwjiAU
November 05, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2QkG75N
November 05, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2RFKmcv
November 06, 2018 at 02:12AM
via Blogger https://ift.tt/2ztaks8
November 06, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2PKAjWe
November 06, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2ANtieW
November 06, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2QnANyv
November 06, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2SKkrlf
November 06, 2018 at 05:12PM
via Blogger https://ift.tt/2DsS728
November 06, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2RDrHxS
November 06, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2RI39E3
November 07, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2yTg8f2
November 07, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2PeZMHO
November 07, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2qyAcyU
November 07, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2F9f1NZ
November 07, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2PdNTSk
November 07, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2Qnc5hS
November 07, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2QyTpeQ
November 07, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2ASRcG4
November 08, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2PJ97XY
November 08, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2RJamUm
November 08, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2Pjk9DG
November 08, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2Dwcpry
November 08, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2qzBB8j
November 08, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2RDwzCY
November 08, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2Dy2hPc
November 08, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2DuAeQO
November 09, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2DuMaBN
November 09, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2SYmFO3
November 09, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2SYcEAn
November 09, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2Qu20j1
November 09, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2PjVu1S
November 09, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2FdEBRI
November 09, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2Dc9oMa
November 09, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2Qz7EAn
November 10, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2PSrDgy
November 10, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2AX10i3
November 10, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2z3uHgh
November 10, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2PP5BuR
November 10, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2FrTQH9
November 10, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2OEOwQ1
November 10, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2PqamvB
November 10, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2zHiIEn
November 11, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2QuoMXX
November 11, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2DxN1BW
November 11, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2QGSOI4
November 11, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2PksZkw
November 11, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2AXzAIP
November 11, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2DgoEYo
November 11, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2qIELql
November 11, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2PPPb5E
November 12, 2018 at 02:15AM
via Blogger https://ift.tt/2DyUtg8
November 12, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2PRGE1T
November 12, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2PTgImN
November 12, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2PQHFaG
November 12, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2FdIJ4e
November 12, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2T5Bn5L
November 12, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2QDqMgX
November 12, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2PYqvry
November 13, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2FhFQj1
November 13, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2DAS9oU
November 13, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2TcT1Vt
November 13, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2Ptiz2j
November 13, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2PUxGRv
November 13, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2OHY3Wa
November 13, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2Pq6laK
November 13, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2PsT9le
November 14, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2Fj0pve
November 14, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2PvJPNt
November 14, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2RRelOx
November 14, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2B6Yt50
November 14, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2DEoFGM
November 14, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2qKmqZU
November 14, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2QO0PeI
November 14, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2qNxnd9
November 15, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2B6pc1u
November 15, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2QFf853
November 15, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2RPwnkm
November 15, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2PwQxCO
November 15, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2FjMViW
November 15, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2qJXbqK
November 15, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2OM3XG6
November 15, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2RXuW39
November 16, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2qQZrMV
November 16, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2QKE8rF
November 16, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2qOal67
November 16, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2TiZSN2
November 16, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2BcxmWq
November 16, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2Tl9qH7
November 16, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2DrMekZ
November 16, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2Q1kzhx
November 17, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2DqvJ8U
November 17, 2018 at 08:12AM
via Blogger https://ift.tt/2PAhaXJ
November 17, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2OP7MKm
November 17, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2Q2g5r2
November 17, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2QbEZ7T
November 17, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2Pz128J
November 17, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2qTzVGU
November 18, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2PwPeUu
November 18, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2TjZXA9
November 18, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2DtNe8j
November 18, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2Kg2ebu
November 18, 2018 at 02:12PM
via Blogger https://ift.tt/2PBuzi1
November 18, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2Q892wZ
November 18, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2TnaMRT
November 18, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2qS0Kez
November 19, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2FscQVK
November 19, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2OPEgnT
November 19, 2018 at 08:12AM
via Blogger https://ift.tt/2A4dfrr
November 19, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2Qa4qGE
November 19, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2S2PZBI
November 19, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2qTzMmz
November 19, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2DACIMP
November 19, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2OSi5gX
November 20, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2KhfFrA
November 20, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2Fxihmt
November 20, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2OQNYXj
November 20, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2QSFeS1
November 20, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2QZySAo
November 20, 2018 at 05:12PM
via Blogger https://ift.tt/2qWgJIk
November 20, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2ziYxNT
November 20, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2zfDL1u
November 21, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2zl5xtn
November 21, 2018 at 05:12AM
via Blogger https://ift.tt/2FwUB1i
November 21, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2Ad7rvO
November 21, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2R0I8EB
November 21, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2QYnVz6
November 21, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2qXiVPU
November 21, 2018 at 08:12PM
via Blogger https://ift.tt/2BqHRFz
November 21, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2OXeCxu
November 22, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2zm7Bl3
November 22, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2r1sJZg
November 22, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2QbJHlS
November 22, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2DSkozC
November 22, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2AdQwt3
November 22, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2KpsakH
November 22, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2r253UE
November 22, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2DSqYGg
November 23, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2S98JiK
November 23, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2S6O6Us
November 23, 2018 at 08:12AM
via Blogger https://ift.tt/2zkXQTZ
November 23, 2018 at 11:12AM
via Blogger https://ift.tt/2FENCnc
November 23, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2P1CEYm
November 23, 2018 at 05:12PM
via Blogger https://ift.tt/2R9vdAj
November 23, 2018 at 08:12PM
via Blogger https://ift.tt/2FNqLpM
November 23, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2PP6Yeb
November 24, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2BsX1Ku
November 24, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2BvuMuC
November 24, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2TFAS2M
November 24, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2FCgNaz
November 24, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2P00CmU
November 24, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2KuPiyj
November 24, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2zpzVTq
November 24, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2r0XYne
November 25, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2r5wDjY
November 25, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2r5Gnuy
November 25, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2Ak7Eh2
November 25, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2Qk1Myf
November 25, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2SdLvZ8
November 25, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2TM2qDk
November 25, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2znOBmc
November 25, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2rcVhzf
November 26, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2DVfnWR
November 26, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2r7MNch
November 26, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2FG7CFT
November 26, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2Rlik60
November 26, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2RbIIzi
November 26, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2PXINdg
November 26, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2TNxrqM
November 26, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2Kysf5G
November 27, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2P3V62z
November 27, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2P5vLFx
November 27, 2018 at 08:11AM
Share:

0 коментара:

Публикуване на коментар

Формуляр за връзка

Име

Имейл *

Съобщение *

Търсене в този блог