понеделник, 26 ноември 2018 г.

Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица

Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Археолози откриха изключителна находка в крепостта Лютица
Оловен печат, какъвто досега не е откриван в България, откриха археолози по време на разкопките на средновековната крепост Лютица, край Ивайловград.

През 2018 г. на крепостта Лютица работят две експедиции - на Националния исторически музей (НИМ) и на Националния Археологически институт с музей при БАН, която се финансира от Министерството на културата, съобщиха от историческия музей.

Първите проучвания, които се ръководят от Филип Петрунов (археолог в средновековна секция на НАИМ-БАН) и Виолина Кирякова (уредник в отдел „Археология“ на НИМ), започнаха през юли. Именно археологът В. Кирякова попада на ценния печат. Той е с изображение на императрицата Ирина (Йоланда) Монфератска Комнина Дукина Палеологина, втората съпруга на Андроник II Палеолог. От едната страна е изобразена Ирина, а от двете й страни са изписани имената ѝ. От другата страна има изображение на Богородица с младенеца.Според проф. Константин Дочев (ръководител на търновския филиал на средновековна секция на НАИМ-БАН и нумизмат), това е първия такъв печат открит в България, а другите известни, към момента са два и се съхраняват в Британския национален музей.

Находката е изключително ценна и показва, че Лютица е важен български град, с управителите на който са водели кореспонденция владетелите на най- големите средновековни държави.

Според доц. Владимир Пенчев (нумизмат на НИМ), императрицата е управлявала в периода 1284 – 1317 г. Ирина е родена с името Йоланда през 1274 г. в княжество Монферат, днешна Италия. Тя е дъщеря на Вилхелм VII (1240–1292), маркиз дьо Монферат, и на втората му съпруга Беатрис Кастилска (1254-1286). Ирина e внучка по майчина линия на Виоланта Арагонска и крал Алфонсо X от Кастилия. През 1284 г. Йоланда е омъжена за овдовелия византийски император Андроник II и приема православното име Ирина, значещо мир. /БГНЕС

via Blogger https://ift.tt/2A0pjve
October 09, 2018 at 05:37PM
via Blogger https://ift.tt/2Oh2sE8
October 09, 2018 at 05:37PM
via Blogger https://ift.tt/2E9Bwl7
October 09, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2QGCPcZ
October 09, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2QFRzbJ
October 10, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2ILrJk7
October 10, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2Ny8gnO
October 10, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2NwnXMh
October 10, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2RF7CIf
October 10, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2Prkxw0
October 10, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2NyWMjN
October 10, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2CAKCpC
October 10, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2PsQaFi
October 11, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2QGO70E
October 11, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2QGv6ve
October 11, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2EfOoqd
October 11, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2pPjpqG
October 11, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2ytJ8ZO
October 11, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2A59Vh4
October 11, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2yfnd9f
October 11, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2OkDC6w
October 12, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2OULLy3
October 12, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2Pw41ei
October 12, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2A6cAao
October 12, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2QO1hco
October 12, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2NEPPO3
October 12, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2pQ0trS
October 12, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2ygX2yZ
October 12, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2IRcKF6
October 13, 2018 at 02:12AM
via Blogger https://ift.tt/2yenZne
October 13, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2OqRZGn
October 13, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2EkDkrT
October 13, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2Cfrgpb
October 13, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2A7RJTS
October 13, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2QODfOl
October 13, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2QR3bZP
October 13, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2QNhDBW
October 14, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2QJmfJa
October 14, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2PzbPfk
October 14, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2ElboEd
October 14, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2CIhMUk
October 14, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2OWy5m9
October 14, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2AbiYgq
October 14, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2PyhjXv
October 14, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2AaymJX
October 15, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2AaesyO
October 15, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2NHkFWo
October 15, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2AaxWmN
October 15, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2P1Zymr
October 15, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2AcZ4BI
October 15, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2PB52Sg
October 15, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2pW5Dmo
October 15, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2Cj2wMz
October 16, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2NHCiWb
October 16, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2NJW03z
October 16, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2OpLDap
October 16, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2RTLMB0
October 16, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2ygXr4A
October 16, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2AedX6N
October 16, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2pWrBWp
October 16, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2Ae2TXf
October 17, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2PyrpYq
October 17, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2yopWxe
October 17, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2yIr5z6
October 17, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2OvBGby
October 17, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2J5va52
October 17, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2NJAkEB
October 17, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2Evt5Rr
October 17, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2CReFtq
October 18, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2P2W1V7
October 18, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2pYyMgA
October 18, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2ylKkzi
October 18, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2NL1Y45
October 18, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2PI1VrQ
October 18, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2AheAMR
October 18, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2PdmFe4
October 18, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2AjcCM7
October 19, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2pXI6Bg
October 19, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2q2EZYN
October 19, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2P7EZ87
October 19, 2018 at 10:00AM
via Blogger https://ift.tt/2q3epyJ
October 19, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2R1ucJV
October 19, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2q993SZ
October 19, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2q14Sbz
October 19, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2ySI5D4
October 20, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2CWfgKl
October 20, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2yRVn2i
October 20, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2yRcx07
October 20, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2CSKTVb
October 20, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2yZBBlV
October 20, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2OzCGeO
October 20, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2qaKnJP
October 20, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2OBPP76
October 21, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2CVBHze
October 21, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2yn1Xyw
October 21, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2yRoxyB
October 21, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2J8Bj0C
October 21, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2NT5HN5
October 21, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2S50LrI
October 21, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2yrHWGW
October 21, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2q3GCpa
October 22, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2q0i7JI
October 22, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2q3XkVx
October 22, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2yrry9p
October 22, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2yRutI4
October 22, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2CxW2JQ
October 22, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2CwpVKE
October 22, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2ED3g1P
October 22, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2SdDrsb
October 23, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2yTY57N
October 23, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2O0SOAV
October 23, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2NZUASL
October 23, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2PQJwZN
October 23, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2PkJ3ly
October 23, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2JbHEIs
October 23, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2O1tzyd
October 23, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2D1W268
October 24, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2OL0UCU
October 24, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2Jcz9go
October 24, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2POFgKs
October 24, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2z0ERgM
October 24, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2Jf9x2n
October 24, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2PRroPp
October 24, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2q5Uq2G
October 24, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2Jgb7RJ
October 25, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2O4vEt3
October 25, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2q7SGWB
October 25, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2AsKXIR
October 25, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2Sgs2aN
October 25, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2ArSibv
October 25, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2Asuqo5
October 25, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2SjNonW
October 25, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2PleY5r
October 26, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2JhSJaV
October 26, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2qdoaun
October 26, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2EGuzbA
October 26, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2JiUPHN
October 26, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2PSPkSy
October 26, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2AubV2p
October 26, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2Spo1RJ
October 26, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2Pnknce
October 27, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2RcVI7i
October 27, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2CI5iex
October 27, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2Q3o1oV
October 27, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2qffBzd
October 27, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2qfrftV
October 27, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2OXn9p5
October 27, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2Rfqgp4
October 27, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2EPBcs8
October 28, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2RiVMlY
October 28, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2OT8tHz
October 28, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2zaDKv7
October 28, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2CMIzhC
October 28, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2PtEiGr
October 28, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2OZwiOc
October 28, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2Q2Sm71
October 28, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2RlCfBr
October 29, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2DdDW0W
October 29, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2zc8L1L
October 29, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2Ssvgbl
October 29, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2Pw2UOM
October 29, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2EQHJTy
October 29, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2EYXbx8
October 29, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2Ssi8mA
October 29, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2CPAf0n
October 30, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2PtRTNY
October 30, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2Pt4JvL
October 30, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2COL6b4
October 30, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2DbIEfA
October 30, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2SwlHrZ
October 30, 2018 at 05:12PM
via Blogger https://ift.tt/2CQkxCd
October 30, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2CUkTYL
October 30, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2EVVPTB
October 31, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2F2qqPg
October 31, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2Q4W9k5
October 31, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2PwlHJQ
October 31, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2SxCOcZ
October 31, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2SyPeRV
October 31, 2018 at 05:12PM
via Blogger https://ift.tt/2SCApgW
October 31, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2qk41Tw
October 31, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2SB1QaY
November 01, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2yIx9Zc
November 01, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2Rvf5sJ
November 01, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2EV2IEL
November 01, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2CQNrSR
November 01, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2qniG0d
November 01, 2018 at 05:12PM
via Blogger https://ift.tt/2P2Ecq2
November 01, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2yLQQzh
November 01, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2JvXSwt
November 02, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2JwhVus
November 02, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2EYoGqu
November 02, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2P4ELiN
November 02, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2JyL749
November 02, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2Rtra1t
November 02, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2AIJfDi
November 02, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2zolZbL
November 02, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2Jzw4r1
November 03, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2Qh2lFV
November 03, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2znYf7u
November 03, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2yO5kPn
November 03, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2CZbSNT
November 03, 2018 at 02:16PM
via Blogger https://ift.tt/2AJs83U
November 03, 2018 at 05:13PM
via Blogger https://ift.tt/2AJoHKA
November 03, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2RAhkLi
November 03, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2PLgfTL
November 04, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2SJCx6S
November 04, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2zq6X5m
November 04, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2quL7JP
November 04, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2PGQgfO
November 04, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2QfePO9
November 04, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2zrYxKD
November 04, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2qtHwfa
November 04, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2JFVlQi
November 05, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2Qkl57h
November 05, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2QiFmdt
November 05, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2Qlrpvo
November 05, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2QfyE7Y
November 05, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2SOudTa
November 05, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2QlMqWR
November 05, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2qCUgQJ
November 05, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2PHmaJn
November 06, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2SQ5g9X
November 06, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2RCrvif
November 06, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2FiQ5DR
November 06, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2qvZM7q
November 06, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2zwFAXg
November 06, 2018 at 05:12PM
via Blogger https://ift.tt/2JIM7CQ
November 06, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2PQNZz7
November 06, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2PHoQGR
November 07, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2OrDzRr
November 07, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2QpzKyd
November 07, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2F8Qp7Y
November 07, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2qzEl5i
November 07, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2RFmMfS
November 07, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2Pi3MY0
November 07, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2qyFcDD
November 07, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2JLlXze
November 08, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2D8pW7Q
November 08, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2DqxG60
November 08, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2QxyGZf
November 08, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2RKNnbu
November 08, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2QsJwPX
November 08, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2Du7IOZ
November 08, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2REcm02
November 08, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2RHRvJ7
November 09, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2RInrgI
November 09, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2zA0GUs
November 09, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2zCpD1K
November 09, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2PllD0m
November 09, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2QwZLM3
November 09, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2qCyyMF
November 09, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2PO5IXF
November 09, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2PjYCux
November 10, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2DeHvDp
November 10, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2JWN5eY
November 10, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2OAPLPO
November 10, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2DbVg5G
November 10, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2qDKbTz
November 10, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2z1Szka
November 10, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2QzqQOH
November 10, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2T2zDKv
November 11, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2PnPpBB
November 11, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2RIkNay
November 11, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2qIbDPL
November 11, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2QBpanK
November 11, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2JVHzck
November 11, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2PXNtiQ
November 11, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2FiAaVU
November 11, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2DhqWXt
November 12, 2018 at 02:15AM
via Blogger https://ift.tt/2RMSWGd
November 12, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2DhEpyw
November 12, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2DehXWK
November 12, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2DgSjRj
November 12, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2qHqNVz
November 12, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2zMC8I5
November 12, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2PqEs2e
November 12, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2Dm0qMH
November 13, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2qItJ4g
November 13, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2RRhTQO
November 13, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2zKEBmc
November 13, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2QAHdKN
November 13, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2Dm5ssy
November 13, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2z3oaly
November 13, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2QFQ1im
November 13, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2QGFALJ
November 14, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2qI6Spy
November 14, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2QCqdUA
November 14, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2DGjh5K
November 14, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2K1XKos
November 14, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2RO7LbI
November 14, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2FlNCbB
November 14, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2Ptv2D1
November 14, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2Fkj0af
November 15, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2K5e7km
November 15, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2Pwe1Ie
November 15, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2DG3Pqi
November 15, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2QIyqqf
November 15, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2qMOZGh
November 15, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2Fy9nF0
November 15, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2zbfxWj
November 15, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2DGxtvz
November 16, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2FnpQvO
November 16, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2PyGe1i
November 16, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2FleVTk
November 16, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2zYg3Xf
November 16, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2KbviAw
November 16, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2zUB19a
November 16, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2PZCkOm
November 16, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2DsjZTf
November 17, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2Q5gPM1
November 17, 2018 at 08:12AM
via Blogger https://ift.tt/2QMWd8o
November 17, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2zgdIY6
November 17, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2DtaN0U
November 17, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2DoGxEF
November 17, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2QQ1dJy
November 17, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2FCDpb4
November 18, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2QSIKMg
November 18, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2A75ctU
November 18, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2Q7tzSl
November 18, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2BexLre
November 18, 2018 at 02:12PM
via Blogger https://ift.tt/2QRS8zP
November 18, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2DuH4on
November 18, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2A30vkS
November 18, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2FrBzcR
November 19, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2qSfvhl
November 19, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2zgoFsO
November 19, 2018 at 08:12AM
via Blogger https://ift.tt/2Tok7sA
November 19, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2DuXrBq
November 19, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2DNpFID
November 19, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2Fym4jj
November 19, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2QaEavM
November 19, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2zhkxZu
November 20, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2BjW6vN
November 20, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2qSN8Q8
November 20, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2zdGrwH
November 20, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2PHnNHy
November 20, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2PDRpWk
November 20, 2018 at 05:12PM
via Blogger https://ift.tt/2FzxHGE
November 20, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2OU0BRq
November 20, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2OSaK0Z
November 21, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2OVmT50
November 21, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2qTqC9U
November 21, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2Tqrekp
November 21, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2PFUrtn
November 21, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2PK6wh9
November 21, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2FAIS21
November 21, 2018 at 08:12PM
via Blogger https://ift.tt/2KqUzH4
November 21, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2znsc8J
November 22, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2OURCiM
November 22, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2FAG3Oe
November 22, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2DGjJA6
November 22, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2S87O2a
November 22, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2Txt8jj
November 22, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2Bs0edc
November 22, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2FBjBEJ
November 22, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2S8TJBA
November 23, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2DTttIe
November 23, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2DTQ8V8
November 23, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2OYZO1E
November 23, 2018 at 11:12AM
via Blogger https://ift.tt/2r1cSK8
November 23, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2zlpyzZ
November 23, 2018 at 05:12PM
via Blogger https://ift.tt/2PNi9UB
November 23, 2018 at 08:12PM
via Blogger https://ift.tt/2r1IOOs
November 23, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2Rgxvxi
November 24, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2KulKkv
November 24, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2KtZgjE
November 24, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2AlVOmk
November 24, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2r1B7b8
November 24, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2zpsnAh
November 24, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2BvCW6k
November 24, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2P0DcgU
November 24, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2FFA5vK
November 25, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2FCYvGb
November 25, 2018 at 05:11AM
via Blogger https://ift.tt/2FD4z1p
November 25, 2018 at 08:11AM
via Blogger https://ift.tt/2TLTSN9
November 25, 2018 at 11:11AM
via Blogger https://ift.tt/2DFJWii
November 25, 2018 at 02:11PM
via Blogger https://ift.tt/2DTL6Id
November 25, 2018 at 05:11PM
via Blogger https://ift.tt/2AokMRY
November 25, 2018 at 08:11PM
via Blogger https://ift.tt/2P6r4LK
November 25, 2018 at 11:11PM
via Blogger https://ift.tt/2FF8qej
November 26, 2018 at 02:11AM
via Blogger https://ift.tt/2S7s6IY
November 26, 2018 at 05:11AM
Share:

0 коментара:

Публикуване на коментар

Формуляр за връзка

Име

Имейл *

Съобщение *

Търсене в този блог